Postbus 9 2396 ZG Koudekerk a/d Rijn
(E) info@ohm-electrocare.nl
Home Contact Stralingsproducten webshop
Stralingsadvies Stralingsproducten
home › Elektrostressvrij

Elektrostressvrij

Op zoek naar effectieve beschermingsproducten? Click hier!

Wat is straling?

Elektromagnetische straling, niet te verwarren met radioactieve straling, is energie die apparaten met een in of externe stroombron afgeeft aan de directe omgeving. Vaak is het verspreiden van straling onderdeel van de werking, zoals bij mobiele telefoons of zendmasten. Ook regelmatig is het een onbedoelde bijwerking van een apparaat of installatie zoals een lamp of verlengsnoer of een hoogspanningsmast. Verschillende bronnen van straling geven verschillende soorten elektromagnetische straling af.

Welke apparaten geven straling af?

Alle apparaten die een batterij hebben of op het stroomnet zijn aangesloten, zijn verspreiders van elektromagnetische velden. Voorbeelden zijn mobiele telefoons, laptopcomputers, internet modems, zendmasten voor mobiele telefonie (UMTS of GSM), radio wekkers, hoogspanningsmasten enz.

Hoe erg is straling?

Uit honderden medische en wetenschappelijke onderzoeken en experimenten blijkt dat het lichaam biologisch wordt beïnvloed door elektromagnetische straling. Er zijn bijvoorbeeld veranderingen geconstateerd in het DNA (breuken), in bloedcellen (vorm en bewegelijkheid), cellen (doorlaatbaarheid celmembraan), hersenen (verandering hersengolven, hormonen (verhoging cortisolwaarden ookwel stresshormoon genaamd). 

De wetenschappelijke en beleidsmatige discussies gaan door ov er de vraag hoe schadelijk die veranderingen zijn. Het lichaam herstelt doorgaans biologische veranderingen weer als de blootstelling is gestopt. Daar zit nu juist het probleem. De enorme explosie van straling producerende apparatuur, waar de mens op steeds jongere leeftijd mee te maken heeft, geeft het lichaam nauwelijks meer tijd om de natuurlijke situatie te herstellen.

Verder krijgen steeds meer artsen en therapeuten wereldwijd te maken met mensen met klachten die zich voordoen in situaties waarin normaal gebruikelijke blootstelling aan straling aan de orde is. Er is een groeiende groep mensen die allergisch zijn voor vormen van straling. Zij krijgen direct ernstige gezondheidsklachten in nabijheid van stralingsbronnen. Dit wordt  ElectroHyperSensitiviteit (EHS http://www.stichtingehs.nl/) genoemd en is een geaccepteerde reden voor arbeidsongeschiktheid.
De wetenschap begrijpt nog erg weinig van de achtergronden van het ontstaan en de precieze werking van gevoeligheid voor straling, temeer daar niet alle mensen op dezelfde wijze reageren op bronnen van straling. Naar schatting is ca 1-3% van de mensen hypergevoelig en 25% in zo gevoelig dat er na enige tijd klachten op treden.
In april 2009 heeft het Europese Parlement met overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen, die de Euro commissarissen en nationale regeringen oproept om te komen tot preventief beleid en het doen van meer onderzoek. In Frankrijk zijn om gezondheidsredenen mobiele telefoons verboden op scholen.

Zeer interessante lezing van professor Martin Blank over de biologische effecten van elektromagnetische velden (20 minuten, Engelstalig)

Hoe weet ik of ik al last heb van straling?

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat bepaalde klachten duiden op een te sterke blootsteling aan elektromagnetische straling en een verhoogde gevoeligheid er voor. Via de persoonlijke test op deze site krijgt u inzicht of er een grote kans is dat uw klachten met elektromagnetische straling te maken zou kunnen hebben.

Diverse onderzoeken wijzen op een verband tussen elektromagnetische straling en klachten als:
 

 • Slapeloosheid
 • Hoofdpijn, migraine
 • Hoge bloeddruk
 • Rusteloosheid, gevoelens van stress
 • Verlies aan concentratie, productiviteit, etc.
 • Spierklachten
 • Verzuring verschijnselen, gewrichtspijnen
 • Duizeligheid
 • Allergieën
 • Hyperactiviteit
 • Chronische vermoeidheid

Wat zegt de Nederlandse overheid over straling?

In Nederland is het beleid gericht op het handhaven van de volgens vele artsen en wetenschappers veel te ruime normen voor de sterkte van zendinstallaties. Feitelijk volgt Nederland alle buitenlandse wetenschappelijke ontwikkelingen via o.a. de gezondheidsraad en het kennisplatform elektromagnetische velden, doch zal het beleid pas aanpassen als de wetenschappelijke discussies volledig zijn uitgewoed. In landen als Frankrijk, Oostenrijk, België, Israël, Australië, worden momenteel al preventieve maatregelen genomen.

Hoe kan ik mij beschermen?

Je kunt je beschermen tegen straling door stralingsbronnen weg te nemen (vermijden) of door het toepassen van producten die de (biologische) effecten van straling wegnemen (neutraliseren).
Vermijden kan men doen door o.a. apparaten met straling te verwijderen, meer stralingsarme apparaten kiezen. Op deze site  vindt u voorbeelden van verstandige keuzes en tips.

Voor het neutraliseren van de belastende (bij) werkingen van apparaten zoals mobiele telefoons, laptops, zendmasten, e.d. bestaat een grote verscheidenheid aan producten. Ohm ElectroCare hecht er bij haar keuze en advies van oplossingen aan of beschermingsproducten afdoende in wetenschappelijke biologische testen is aangetoond en dat het mogelijk is om klanten recht op terug gave te kunnen bieden indien het product niet aan de verwachtingen voldoet.

Ohm ElectroCare gekozen voor Memon Milieutechnologie en CMO als oplossingen. Naast een uitgebreide achtergrond van wetenschappelijke testen op effectiviteit, bewijzen beide oplossingen zich al jarenlang in de praktijk en helpen zij mensen gezond te blijven in een digitale wereld.

Meer weten? Ga naar Stralingsadviesonline of  Stralingsproducten, de speciale sites van Ohm ElectroCare